Loodusrikas Eesti

LIFE-IP projekti "Loodusrikas Eesti" eesmärk on kaitsta ja taastada Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada meie metsades ja põllumaadel elavate liikide ja nende elupaikade seisundit.

Aastatel 2020-2029 katsetame ühes teadlaste, metsa- ja põllumeeste, maahooldajate ja kohalike kogukondadega erinevaid – nii traditsioonilisemaid kui ka innovaatilisemaid - looduskaitselisi tegevusi ja meetodeid ning anname praktilisi juhiseid, kuidas igaüks meist võiks tegutseda nii, et ei teeks oma käitumisega loodusele liiga, vaid – vastupidi – aitaks kaasa elurikkuse hoidmisele ja taastamisele. Tegeleme nelja suure teemaga: metsade, pärandniitude, loodushoidliku põllumajanduse ning liigikaitsega, ning nendega saab lähemalt tutvuda ülajaotuses. 

Uudised

news-img

Pärandniitude väärtuste hindamine võib osutuda huvitavaks suvetööks ja taskuraha teenimise võimaluseks

Kaidi Tingas

Nagu eelmisel, saab ka sel aastal taotleda põhitoetuste kõrval oma maade väärtuse hindamise lisategevust, mille käigus pärandniidu hooldaja oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, küll aga peab täitma oma ala kohta hindamisankeedi, mis õpetab nägema hooldatava ala loodusväärtuseid. Looduskaitseliste väärtuste hindamise ankeedi täitmise toetus on 10 eurot hektari kohta. Selleaastaseid ankeete on lihtsustatud!

news-img

Osaleme Türi lillelaadal

Kaidi Tingas

Osaleme 15.-17. maini Türi lillelaadal, kus tutvustame aedadest ühes aiajäätmetega plehku pannud võõrliike – kuldvitsu, pargitatraid, pihlenelast ja lumimarja – ning anname nõu, kuidas nii neid kui ka muid invasiivseid liike ohjata.

Sündmused