13. juuni 2024

Kaidi Tingas

Sellesuvised pärandniitude taimekoolitused on hoo sisse saanud!

Kutsusime 5. juunil Koiva jõe luhtadele ning 11. juunil Kasari jõe luhtadele need pärandniitude hooldajad, kes on valinud tasustatud lisategevusena oma niitude väärtuste hindamise. Väärtuste hindamiseks tuleb täita Tartu ülikooli botaanikute väljatöötatud ankeet ning seda täites peaks lisaks oma niidu eripäradele tundma ka niidutaimi. Praegu soosivad koolituste korraldamist nii aeg kui ka ilm, sest luhad on palja jalaga läbitavad ja niidud erakordselt õierohked.

Koivale saabusid kaugemad külalised lausa saartelt ning taimeökoloog Rein Kalamees, kes koolitust aitas läbi viia, tegi taimede õppimise meeldivaks ja lihtsaks. Kasari jõeluhal toimetades õnnestus meil liikuma peletada rinnuni rohu sisse peitunud metskits, kes esmalt eeskõndija jalgadesse jooksis ja siis plehku pani. 

Osalejatele tutvustame oma koolitustel peamisi pärandkooslustel kasvavaid liike ning räägime sellest, millised taimed viitavad niidu heale seisundile. Lisaks arutame üheskoos, kuidas erinevate majandamisvõtetega pärandniitude seisundit parandada.

Sellist kokkusaamist pidas väga oluliseks Koiva koolitusel osalenud Kristel Kiisla, kes märkis, et nüüd oskab ta oma pärandniidu taimekooslust paremini hinnata. „Mu taimealased teadmised on üsna roostes ja eelmine aasta jäi hindamine seetõttu tegemata, et puudus enesekindlus ja ei osanud kusagilt pihta hakata,“ ütles Kristel, „nüüd aga selgus, et mu teadmised polegi kõige hullemad. Midagi tuli mälust välja, midagi sai juurde õpitud. Väga tore oli näha ja külastada teise piirkonna mitut erinevat pärandniitu ning kohtuda teiste hooldajatega.“

Peale niiduväärtuste tundmaõppimise, on koolitus ka koht, kus maahooldajad saavad omavahel ja keskkonnaametnikega suhelda, kogemusi, kordaminekuid ja murekohti jagada. Sellist tagasisidet andis  ka Kristel: „Sain teadmisi, kuulda ja kõrva taha panna teiste hooldajate kogemusi ja arvamusi. Nüüd oma niidule minnes on hoopis teine vaatenurk!“

Sarnase mõtte lisas ka Koivakonnu OÜ esindaja Tarmo Raudsepp: „Tegevusi koordineerivate ametnike ja põllupidajate kokkusaamisi võiks alati rohkem olla, see aitaks kaasa paremale teineteisemõistmisele. Tegutseme ju sama asja nimel.“

Juulis kohtume Hiiu- ja Saaremaal ja anname kuupäevadest ka varakult teada!