11. Mai 2023

Kaidi Tingas

Sellest kevadest saavad pärandniitude majandajad osaleda oma maade loodusväärtuste hindamisel

Alates 10. maist saavad pärandniitude hooldajad taotleda PRIAst hooldustoetusi. Esimest korda on neil võimalik valida lisategevuseks loodusväärtuste hindamine oma hooldataval maatükil. Loodusväärtuste hindamiseks on välja töötatud ankeedid ja juhendmaterjal, ja nende täitmise eest saab lisatasu. 

„Pärandniitude hooldajad oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, hindamisankeet õpetab pigem nägema erinevaid loodusväärtusi hooldataval alal. Ankeeti on soovituslik täita kevadest varasügiseni, sest nii saab alast parima pildi - erinevad taimed õitsevad erineval ajal ning õite järgi on nad lihtsasti eristatavad,“ ütleb Keskkonnaameti projektikoordinaator Annaliisa Kaaremaa. Taimi aitab tuvastada nii juhendmaterjal kui ka taimeäpp Flora Incognita.

Annaliisa lisab, et lisategevuse eesmärk on muuta maahooldaja teadlikumaks hooldatava ala väärtustest ja selle tähtsusest. „Loodame, et seeläbi kasvab hooldaja võimekus ala elurikkust iseseisvalt toetada, mis omakorda lubab edaspidi muuta toetussüsteemi nõudeid paindlikumaks ja hooldajat usaldavamaks, millest võidab nii hooldaja kui ka loodus.“

Täidetud ankeedid tuleb hooldusperioodi lõpus saata aadressile noustamine@keskkonnaamet.ee ja neid analüüsides saab Keskkonnaamet anda üldisema hinnangu meie pärandniitude kvaliteedile ja seisundile. Mida elurikkam on niidu keskkond, seda väärtuslikum on ala.

See lisategevus on vabatahtlik ja selle saab maa-ala hooldaja valida kuni kolmel kohustusperioodi aastal kuni kolmele hooldatavale alale.

Ankeedid ja juhendmaterjalid töötas välja Tartu ülikooli maastike elurikkuse töörühm, kes ühes Keskkonnaametiga piloteerib ka „Loodusrikas Eesti“ projekti käigus 500 hektaril tulemuspõhist toetusskeemi. Loodusväärtuste hindamislehti testisime eelmisel aastal ühes maaomanikega ja ka sel suvel viime läbi ühiseid praktikume.

Esimene väärtuste hindamise ankeetide tutvustus toimub veebis 23. mail kell 10:00. Osalema on oodatud kõik huvilised!

Lisainfo: Annaliisa Kaaremaa, Annaliisa.Kaaremaa@keskkonnaamet.ee