22. juuli 2022

Kaidi Tingas

Pärandkoosluste hooldajad testivad tulemuspõhist toetussüsteemi

Sel nädalal hindasid Lahemaal toimetavad pärandniitude hooldajad ühes Keskkonnaameti ja Tartu Ülikooli teadlastega nii oma niitude elurikkust kui ka seda, kui kerge või keeruline on olnud niita ja karjatada ning kuidas aastate jooksul on hooldatav ala ja seal asuvad loodusväärtused muutunud!

Lõbusaks läks siis, kui asuti erinevaid indikaatorliike otsima, abiks peagi Tartu ülikooli noortelt bioloogiadoktorantidelt ilmuv „Eesti pärandniitude tunnustaimed“.

Miks me seda teeme? Nimelt katsetame projekti „Loodusrikas Eesti“ käigus tulemuspõhist toetussüsteemi, mis annaks niitude majandajatele lisamotivatsiooni oma alade majandamiseks, kuid tõstaks ka nende teadlikkust selles kohta, millised loodusväärtused nende maadel paiknevad ja kuidas neid majandamise kaudu hoida ning edendada. Selline lähenemine peaks looma senisest tihedama sideme maahooldaja, tema maade ning sealse elurikkuse vahel.

Tulemuspõhise toetuse puhul määravad eksperdid kindlaks niidu kriteeriumid ja meetodid, mida majandaja saab niidu kvaliteeti hinnates kasutada. Just neid kriteeriume testimegi ja tulemuste põhjal selgitame välja, kas selline toetussüsteem motiveerib pärandniitude majandajaid ning tagab seeläbi niitude parema seisundi. Kui see peaks tööle hakkama, saab tulemuspõhiseid lahendusi juba järgmisel EL ühise põllumajanduspoliitika toetusperioodil kasutada.

Lahemaa hooldajad olid igaljuhul optimistlikud, andsid väga palju kasulikku tagasisidet skoorilehtedele ja kogu protsessile, kinnitasid, et nad ei taha vaid tabeleid täita, vaid päriselt rohkem teda saada nende maadel kasvavate taimede ja seal elutsevate lindude, putukate, tolmeldajate, kahepaiksete kohta ning võtaks meelsasti osa põhjalikumast koolitusprogrammist!