25. september 2023

Kaidi Silm

Nüüd saab teadlikumalt rajada põllumajandusmaastikku liigendavaid hekke ja põõsasribasid

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm on „Loodusrikas Eesti“ projektis valmis saanud hekkide ja põõsaribade rajamise juhendi, mille eesmärk on anda soovitusi, kuidas suurendada liigirikkust põllumajandusmaastikus. Muu hulgas saab vastused küsimustele, milliseid liike kasutada, kuidas rajamist planeerida ning mida hooldamisel tähele panna.

 

Hekid ja põõsasribad muudavad põllumajandusmaastikke mitmekesisemaks, tekitavad koridore erinevate liikide liikumiseks rohealade vahel ning pakuvad ka ise elu- ning toitumispaika  taimedele, lindudele, nahkhiirtele jt. pisiimetajatele, vihmaussidele ning erinevatele lülijalgsetele, nagu ämblikud, mardikalised, ritsiklased.

Samuti aitavad nad reguleerida piirkonna mikrokliimat ning takistada saasteainete levikut nii põllult ümbritsevasse loodusesse kui ka maanteedelt põllule.

Koos neid ümbritsevate rohumaaribadega on hekid ja põõsasribad head maastikuelemendid, varustamaks põlde tolmeldajate ja kahjurite looduslike vaenlastega.

Muude agroökoloogiliste võtetega tutvu www.heapold.ee kodulehel.

Foto: Viirpuu, mis õitseb ning kannab marju, katab eri ajal eri liikidele toidulaua (Kristiina Jürisoo).