19. juuni 2023

Kaidi Tingas

LIFE’i programmi Euroopa kontaktisikud käisid Mädapeal kahlamas

Eelmine nädal võõrustasime 18 Euroopa riigi LIFE’i programmi kontaktisikuid Mädapea tammiku mudakonnatiikidel, tutvustades neile väikeveekogude taastamist ja seeläbi mudakonna ja harivesiliku asurkonna päästmise katset!

Kahepaiksete teadlase Riinu Rannapi juhendamisel leidis rahvusvaheline seltskond väikeveekogudes kahlates harivesiliku munad, ühest ka emaslooma.

 

Ka uutes taastatud väikeveekogudes Mõdriku-Roelas on harivesilik oma kodu leidnud, seevastu mudakonna kudu pole ja Riinu peab põhisüüdlaseks väga külma kevadet ning sellele kohe järgnenud põuda. Mädapea tammiku läheduses leiduvad karstijärved on kuivad, samuti ei leidu mudakonna ega selle kudu Otepääl, kus Riinu teeb hetkel eelseiret aladel, kus sügisel väikeveekogusid taastama asume. Harivesilik tundub külma kevadega aga paremini hakkama saavat!

Rahvusvaheline seltskond oli taastamistöödest tõeliselt huvitatud. „Palju küsiti selle kohta, kas asustame uuendatud tiikidesse mudakonna ja harivesiliku ise, aga seda me ei tee, vaid ootame, et nad ise elupaiga üles leiaks„ selgitas Riinu, “samuti uuriti, kuidas sujub meil koostöö maaomanikega ja kas me kasutame taastatud tiike ka näiteks veevõtukohana.“ Peab ütlema, et koostöö maaomanikega on kogu taastamisprotsessi jooksul – praeguseks oleme taastanud 37 tiiki, enamik neist eramaadel – olnud väga sujuv ja kui maaomanik ei soovi, siis seal me tiike ka ei taasta.

Mädapea tammikust sõitis seltskond edasi Ida-Virumaa loodusobjektidele, mida on taastatud või korrastatud LIFE’i rahastusel. Kogu külastuskäigu eesmärk oli rahvusvahelise partnerluse hoidmine ja arendamine ning rahvas Eestis LIFE’i programmis tehtu üle vaimustuses.