8. september 2023

Kaidi Tingas

Kesselaiu loopealsete taastamistalgud aitavad luua alade sidusust

Juba neljandat aastat on projekt „Loodusrikas Eesti“ pannud õla alla ELFi loopealsete taastamise talgutele Kesselaiul. Sel aastal lõpetas talgutöö muinastulede öö ning loomulikult sai pärast kahepäevast väsitavat rassimist käia ka talguliste seas kõrgelt hinnatud saunas, mis on ankurdatud merele ja kuhu on vaja kaldalt oma sadakond meetrit kroolida (paadiga saab muidugi ka).

Ilm soosis talgulisi, polnud liiga soe, liiga tuuline ega liiga päikseline ning seetõttu sai ka eelmise aasta kadakahunnikud ära põletada. Seekordsete talgutööde tulemusena said kokku paaril viimasel aastal taastatud alad, mistõttu laienes taastatud loopealne tuntavalt ning talgulistel tekkis mõte kõiki neid taimekooslusi, mis kadakatest lahti saanud loopealsel näha saaks, järgmisel varasuvel vaatama tulla!

Mis on aga loopealne ehk alvar, mida talgulised taastavad? Loopealne on liigirikas pärandkooslus, mida esineb vaid Lääne-Eestis ja Ida-Rootsi saartel õhukesel paepealsel lubjarikkal mullal. Ajalooliselt on loopealsetel karjatatud lambaid ja hobuseid, karjatamise lõppedes kasvavad loopealsed aga võrdlemisi kiiresti kadakaid täis ja seetõttu on nendega seotud liigirikkus ohus. Loopealsete heast seisundist annavad märku harilik kassikäpp, harilik kuldkann, nõmm-liivatee, mägiristik jt.

Et juba kinnikasvanud loopealset uuesti karjamaana kasutusele võtta, tuleb seal eelnevalt kadakaid harvendada ja loomadele liikumisruum luua. See on töömahukas ülesanne ning vabatahtlike talguliste abi on seetõttu väga oodatud.

Talgupilte näeb siit.