6. aprill 2022

Kaidi Tingas

Loodusrikas Eesti toetab ELFi mudakonna teema-aastat

Et projektis "Loodusrikas Eesti" on paanis kaevata sadakond mudakonnale ja harivesilikule sobivat väikeveekogu, on meil eriti hea meel teha koostööd Eestimaa Looduse Fondiga nende tänavuse, mudakonnale pühendatud teema-aasta raames!

Mudakonna arvukus on Eestis viimase kümne aasta jooksul märgatavalt langenud, sest suur osa kahepaiksetele sobilikke veekogusid on kas hävinud, reostunud, mudastunud või kaladega asustatud. Mudakonn on veekogude kadumisest ja vee kvaliteedi langusest tugevasti mõjutatud, sest vajab sigimiseks ning kulleste arenguks vett, kuid edasiseks eluks ka kvaliteetseid maismaaelupaiku – maastikumosaiiki väikeste põllulappide, aiamaade, niitude ja metsatukkadega. Võsastunud aladel või intensiivsel põllumajandusmaastikul kaob mudakonnal võimalus erinevate veekogude vahel liikuda, piisavalt toitu ning kaevumiseks sobivaid kohti leida. Nii ongi enamik säilinud mudakonna asurkondadest väikesed ja isoleeritud ning seetõttu väga ohustatud.

Mudakonnaga saab 2022. aasta kevadel teha tutvust mitmesugustel ettevõtmistel, millest lähemalt juttu siin. Esimene võimalus on juba 12. aprillil, kui veebiseminaril räägib mudakonna eluolust kahepaiksete teadlane Riinu Rannap.

Kindlasti leiab iga huviline sel kevadel just temale meelepärase tegevuse mudakonna elupaikade taastamiseks ja seeläbi nende arvukuse tõstmiseks.