2023 04. detsember

Märgade metsade tegevuskava eelnõu avalikustamine

  • Infopäev
  • Metsad
  • Kliimaministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn

Märgade metsaelupaikade (9080, 91D0, *91E0, 91F0) ning kõdusoometsad tegevuskava on koostatud LIFE-IP projekti "Loodusrikas Eesti" käigus, Keskkonnaameti eestvedamisel ning laiapõhjalise töörühma kaasamisel eesmärgiga säilitada ja taastada Eestis kaitstavaid märgi metsaelupaiku, nendega seotud ökosüsteemiteenuseid ja looduse hüvesid.

Tegevuskava seab eesmärgiks, et 2030. aastaks on kõik märjad metsaelupaigad kaardistatud, nende seisundi halvenemine peatatud ning erinevaid metsaelupaiku on taastatud 13 000 hektari suurusel alal. 2050. aastaks on seatud eesmärk, et soodsas seisundis märgasid metsaelupaiku on säilinud ühtekokku 126 000 hektari, neis elutsevate liikide nagu nt musta toonekure, valgeselg-kirjurähni ja metsise ohustatus on vähenenud ja turvast akumuleerivate metsade pindala on suurenenud.

Märgade metsaelupaikade säilitamiseks ja taastamiseks vajalike tegevuste jaoks on perioodiks 2023-2031 prognoositud 23,3 mln eurot.

Esimesed märgade metsaelupaikade taastamistööd leiavad aset projekti "Loodusrikas Eesti" käigus alates 2024. aastast: RMK taastab üle 3500 ha märgi metsi, taastamisalade valikust ja asukohtadest, mille tegi Tartu ülikool, saab lugeda siit.   

25. oktoobril 2023 alustasime tegevuskava tööversiooni konsultatsioone huvirühmadega, kirjalikke ettepanekuid ootasime kuni 4. detsembrini e-posti aadressil meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee, sh pidasime 7. novembril avaliku koosoleku, mille käigus tutvustati tegevuskava ja selle elluviimist ning oodati küsimusi ja ettepanekuid tegevuskava täiendamiseks. Koosolekul osales ligi sadakond huvilist.

Avalikustamise käigus saatsid oma ettepanekud seitse huvirühma (asutust), ühtekokku esitati 106 ettepanekut ja kommentaari. Ettepanekuid ja kommentaare tegid ELF, Erametsaliit, maaülikool, Foreko OÜ, RMK, regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Käsmu külaselts.

Tegevuskava koostamise töörühm analüüsis kõiki ettepanekuid ja kommentaare ning nõustus 37 ettepanekuga. Täiendavaid selgitusi anti 69 ettepaneku kohta. Tuginedes suuresti maaülikooli poolt tehtud ettepanekutele, tehti tegevuskavas 49 parandust. 

Kokkuvõtte esitatud ettepanekutest ja keskkonnaameti vastustest leiab siit.

Tagasi sündmuste nimekirja