2023 04. December

Märgade metsade tegevuskava eelnõu avalikustamine

  • Infopäev
  • Metsad
  • Kliimaministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn

Märgade metsaelupaikade (9080, 91D0, *91E0, 91F0 ning kõdusoometsad) tegevuskava on koostatud LIFE-IP projekti "Loodusrikas Eesti" käigus, Keskkonnaameti eestvedamisel ning laiapõhjalise töörühma kaasamisel eesmärgiga säilitada ja taastada Eestis kaitstavaid märgi metsaelupaiku, nendega seotud ökosüsteemiteenuseid ja looduse hüvesid.

Tegevuskava seab eesmärgiks, et 2030. aastaks on kõik märjad metsaelupaigad kaardistatud, nende seisundi halvenemine peatatud ning erinevaid metsaelupaiku on taastatud 13 000 hektari suurusel alal. 2050. aastaks on seatud eesmärk, et soodsas seisundis märgasid metsaelupaiku on säilinud ühtekokku 126 000 hektari, neis elutsevate liikide nagu nt musta toonekure, valgeselg-kirjurähni ja metsise ohustatus on vähenenud ja turvast akumuleerivate metsade pindala on suurenenud.

Märgade metsaelupaikade säilitamiseks ja taastamiseks vajalike tegevuste jaoks on perioodiks 2023-2031 prognoositud 23,3 mln eurot.

Esimesed märgade metsaelupaikade taastamistööd leiavad aset projekti "Loodusrikas Eesti" käigus alates 2024. aastast: RMK taastab üle 3500 ha märgi metsi, taastamisalade valikust, mille tegi Tartu ülikool, saab lugeda siit.   

25. oktoobril 2023 alustame tegevuskava tööversiooni konsultatsioone huvirühmadega, kirjalikke ettepanekuid ootame kuni 4. detsembrini e-posti aadressil meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee.

7. novembril kl 13 olid huvilised oodatud avalikule koosolekule, mille käigus tutvustati tegevuskava ja selle elluviimist ning oodati küsimusi ja ettepanekuid tegevuskava täiendamiseks.

Back to the event list