2023 10. April - 12. May

Märgade metsade tegevuskava eelnõu avalikustamine

  • Infopäev
  • Metsad
  • Keskkonnaministeerium, Paldiski mnt 96, Tallinn

Märgade metsaelupaigatüüpide (9080, 91D0, *91E0, 91F0 ning kaitsealadel asuvad kõdusoometsad) tegevuskava on Keskkonnaameti eestvedamisel ning laiapõhjalise töörühma kaasamisel koostatud Eesti kaitstavate märgade metsaelupaigatüüpide ja ökosüsteemiteenuste (loodusehüvede) säilitamiseks ja taastamiseks ning nende meetmete planeerimiseks.

Märtsis algavad eelnõu konsultatsioonid huvirühmadega.

Back to the event list