10. november 2023

Aveliina Helm

Anna teada liigirikkast ja õiterohkest püsirohumaast!

Peagi saab uue keskkonnameetmena hakata taotlema toetust põllumajandusmaal olevate väärtuslike püsirohumaade säilitamiseks. Väärtuslik püsirohumaa on selline niit, mis erinevalt pärandniidust võib olla millalgi küntud ja kultuurrohumaal kasutatavate liikide-sortidega külvatud, kuid on nüüdseks juba taas valdavalt looduslike taimedega ja üsna liigirikas.

Kui tunned ära, et sul võiks mõni selline ala olla, saad kutsuda spetsialistid oma ala üle vaatama, täites ära päringu läbi veebilehe https://heapold.ee/vpr. Sealt saad ka lähemalt lugeda, kuidas väärtuslikku püsirohumaad ära tunda.

Miks on väärtuslikke püsirohumaid vaja? Tegu on aladega, mis toetavad põllumajandusmaastikes mullaelustiku, tolmeldajate ja niidutaimede ja põllulindude head käekäiku. Liigirikaste niitude laigukesed põldude vahel aitavad hoida elurikkust, pakuvad erinevaid looduse hüvesid (tolmeldamine, mullaviljakuse säilitamine, süsinikusidumine, looduslik kahjuritõrje) ja toetavad läbi selle ka toidutootmise kestlikkust.

Pärast alade kaardistamist, mida teeb Pärandkoosluste kaitse ühing, saab alates 2025. aastast taotleda PRIAst väärtuslike püsirohumaade säilitamise toetust.

Lisaküsimustele vastab regionaal- ja põllumajandusministeeriumi LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ projektijuht Rufus Trepp (Rufus.Trepp@agri.ee).

Fotod: Vaido Otsar