2. juuli 2024

Kaidi Tingas

Täna tähistame pärandniitude päeva

Eesti looduse mitmekesisemaid maastikke - pärandniite - hoides, hooldades ja majandades väärtustame Eesti traditsioone, kultuuri ja pärandit. Eks ole meie kombed, laulud, lood ning elustiil tervikuna saanud inspiratsiooni ja tuge meid ümbritseva looduse mitmekesisusest ja ilust.

Huvilistel oli pärandniitude päeva puhul võimalus osaleda kahel eripalgelisel pärandniiduretkel, koostöös Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga korraldasime ajaloolase Jaak Juske ja bioloogi Hanno Zingeliga taime- ja militaarajalooretke Paljassaare rannaniidule.  

Just tänu ajaloolistele katkestustele ja strateegilisele tähtsusele militaarajaloos ongi meil praeguseni Paljassaares säilinud nii lindude kui ka taimede poolest rikas ja mitmekesine loodusmaastik. Ühtlasi on Paljassaare rannaniitude taastamine Tallinna kõige pikaajalisem looduse taastamise projekt. Peamisteks töövõtjateks on sealjuures mägiveised.

„Rõõm on olnud näha, et juba paari tegutsemisaastaga on tavapärased pärandniitude liigid hakanud end taas Paljassaares hästi tundma ning mitu seni ohustatud taimeliiki on oma kasvukohta naasnud,“ ütleb Meelis Uustal, Tallinna linnavalitsuse keskkonnahoiu osakonna juhataja. „Pärast 20 aasta pikkust pausi pesitseb rannaniidul taas punajalg-tilder ning kuivadel niidualadel vohab vaid Harjumaa rannikumadalikule iseloomulik roosa merikann,“ lisab ta.

Selleks, et meie liigirikkad niidud säiliks ka tulevastele põlvedele, on võtmetähtsusega hea koostöö maaomanike, pärandniitude taastajate-hooldajate ning riigi vahel. Pole ju pärandniidud olulised üksnes looduskaitse jaoks, vaid neil on ka suur sotsiaalmajanduslik mõju.

Riigi ja maaomanike koostöö edendamiseks kuulutame pärandniitude päeval välja järjekorras juba kolmanda parima pärandniidu majandaja konkursi (vt kõrvaluudist), mille eesmärk on tunnustada neid pärandniitude majandajaid, kes lisaks eeskujulikule hooldustööle ja liigirikaste niiduelupaikade säilitamisele populariseerivad laiemalt niitude majandamist ja maaelu ning aitavad tugevdada pärandniitude majandajate võrgustikku.

Soovime tunnustada kõiki neid, kes on niitude hooldamise ja tasakaalustatud looduskasutuse kaudu säilitanud võimaluse elada maal, tegeleda loomakasvatuse ja põllumajandusega ning hoida seeläbi elujõulisena ka meie liigirikkaid maastikke.

Kaunist pärandniitude päeva kõigile!