18. oktoober 2023

Kaidi Tingas

Aurumasin, geotekstiil ja herbitsiidiga töötlemine leidsid tee õppefilmidesse

Selle aasta suvest alates katsetame nelja invasiivse võõrliigi - pargitatarde, kuldvitste, pihlenela ja lumimarja - tõrjumist uudsete meetoditega. Tavapärase niitmise ja trimmerdamise kõrval töötleme võõrliike kuuma auru ja herbitsiidiga, katame vastupidava geotekstiiliga ning purustame taimi kettpurustiga. Tõrjekaitseid viib läbi Keskkonnaamet, kes on eelnevalt kõigi 44 katseala omanikuga järgmise viie aastat töödes kokku lepitud! Katsealad saavad juurde ka vastava märgistuse, lisaks on valitud välja 16 kontrollala.

Katsete eesmärk pole puhastada suuri alasid, vaid kontrollida eri meetodite tõhusust ja koostada nende tulemuste põhjal tõrjejuhised, mis võimaldaks maaomanikel ja kohalikel omavalitsustel ise efektiivsemalt võõrliike tõrjuda.

Esimese suve tegemistest on saanud valmis viis õppefilmi, millega saab tutvuda projekti YouTube’i kanalil. Edukate tõrjekatsete jätkamisel loodame juba järgmisel suvel teha nii asjast huvitatud omavalitsustele kui ka eraisikutele ja aiapidajatele aurumasina demonstratsioonesinemisi ning tutvustada ka teisi tõrjemeetodeid.

Rohkem leiab lugemist siit.