Ulvi ja Tiit on nii kogukonna kui ka ametkondade hinnatud koostööpartnerid

Ulvi ja Tiit Uusoja on 2021. aasta pärandniitude majandajate laureaadid. Miks? Pikaaegsete ja pühendunud Hiiumaa pärandniitude hooldajatena alustasid nad oma tegevust 90ndatel ja majandavad nüüdseks üle 100 hektari poollooduslikke kooslusi, millest enamuse moodustavad rannaniidud. Nad on aastate kaupa oma maid korralikult karjatanud ning hoidnud veepiiri valdavalt pilliroovaba - just nii nagu sealsele elustikule vaja.

Enda hooldatavaid loodusväärtusi tunnevad Ulvi ja Tiit suurepäraselt, spetsialiteediks on linnud – teatakse, kes kus elab ja millist elupaika vajab! Oma teadmisi jagavad nad lahkelt ka teistega.

Kui Ulvi karjamaadel loomi vaatamas käib, ei longi ta ka kunagi niisama! Ikka on kaasas abivahend, millega mõni üleliigne noor lehtpuupõõsas või kadakas eemaldada. Ülle ja Tiidu karjamaadel on oma nägu ja stiil! Peaaegu iga puu ja põõsa juures võib pererahvas rääkida, miks otsustati just see kasvama jätta või mõni teine maha võtta.

Ulvi ja Tiit on andnud oma maalähedases lihtsuses ja soojuses, mis läbi põimunud töökuse ja loodusearmastusega, Hiiumaa pärandniitude hea seisundi tagamisse olulise panuse ja see on tunnustust väärt!