2023 25. jaanuar

2022. aasta parimate pärandniidu majandajate tunnustamine

  • Seminar
  • Inimene ja loodus
  • Laitse graniitvilla

Kuulutame välja selle aasta parimad pärandniidu majandajad! Arutame ühes pärandkoosluste majandajate, taastajate ja spetsialistidega eesseisvate väljakutsete üle ning peame pidu ikka ka!

Eestis on üle 800 pärandniiduhooldaja, kes hooldavad ja taastavad kokku ligikaudu 41 000 hektarit pärandniite ja hoiavad seeläbi meie kõige liigirikkamad kooslused elujõulisena. Paljud pärandniitude majandajad panustavad nii kogukonna tegemistesse kui ka valdkondlikku arengusse, paistes silma pühendumuse ja eeskujuliku hooldamise ning loodushoidliku mõtteviisi ja tegutsemisega.

Et leida just selle aasta suurimad panustajad, sai pärandniidu majandaja tunnustuse saajaid esitada kuni 12. detsembrini. Tunnustamisõhtul osalemisest huvitatud saavad end  registreerida hiljemalt 13. jaanuariks aadressil shorturl.at/bsEMS

Aastal 2021, kui pärandniitude majandajad esimest korda tunnustust leidsid, osutusid 13 nominendi hulgas võitjaks Viljar Ilves Alam-Pedjalt, Ulvi ja Tiit Uusoja Hiiumaalt  ja Ülle Tamm Manijalt.

Loodame, et pärast teistkordset tunnustamisüritust saame juba öelda, et oleme loonud silmapaistvate pärandniitude majandajate tunnustamise traditsiooni! 

Tagasi sündmuste nimekirja