2022 17. veebruar

Pärandniitude majandajate tunnustusõhtu

  • Ettekanne
  • Inimene ja loodus
  • Siidrifarm, Virla küla, Kose, Harjumaa

17. veebruaril tunnustame esimest korda silmapaistvaid pärandniitude majandajaid ning arutleme ekspertide ja maaomanike osavõtul pärandniitude hooldusküsimuste ja tulevikuarengute üle. 

Eestis on üle 800 pärandniiduhooldaja ning hoolduses ja taastamises ligikaudu 42 000 ha pärandniite. Selleks, et säilitada niiduelupaiku ja parandada nendega seotud liikide seisundit, on seatud eesmärk hooldada 2027. aastaks pärandniite vähemalt 50 000 hektaril. Ilma pühendunud pärandmaastike hooldajateta seda ei sünniks! 

Veebiülekanne:
https://globalvirtualsolutions.eu/loodusrikaseesti/

Tagasi sündmuste nimekirja