February 1, 2023

Annaliisa Kaaremaa

Kutsume ranna- ja luhaniitude majandajaid piloteerima tulemuspõhist toetusskeemi

Keskkonnaamet kutsub ranna- ja luhaniitude majandajaid liituma tulemuspõhise toetusskeemiga. Kui traditsioonilise pärandniidu hooldamise toetuse puhul tuleb täita kõiki toetuse saamise tingimusi, siis tulemuspõhiste tegevuste valimisel võib niitmise ja karjatamise nõudeid Tartu ülikooli teadlaste ja Keskkonnaametiga kooskõlastatult pilootaladel muuta.

Eriti on oodatud tulemuspõhise toetusskeemiga liituma need majandajad, kelle senised hooldamisvõtted ei ole aidanud tagada nende niidu head seisundit ja nad näevad, et vaja oleks teha midagi sellist, mida praegused toetustingimused ei ole võimaldanud teha.

Pilootprogrammis osalev toetuse taotleja saab endiselt taotleda pärandniidu hooldamise toetuse põhitegevuse ja lisategevuse ühikumääraga toetusi, kuid ta ei pea täitma määrusekohaseid tingimusi, vaid ta täidab selle asemel hoopis projektis kokku lepitud hooldusvõtteid ja -tingimusi. Lisaks hindab taotleja omaenda pärandniitu vastavalt väljatöötatud metoodikale.

Huvilistel palume võtta hiljemalt 10. veebruariks ühendust LIFE-IP „Loodusrikas Eesti“ eksperdi Annaliisa Kaaremaaga.

Pilootimise kaugem eesmärk ongi praeguse tegevuspõhise toetussüsteemi asemel hakata kasutama rohkem tulemuspõhist lähenemist, sest see võimaldab maahooldajal paindlikumalt oma maad hooldada, samas ka palju teadlikumaks oma maadel asuvatest loodusväärtustest saada. Euroopas läbi viidud pilootprojektid on näidanud, et tulemustele orienteeritud toetussüsteem on parem nii maahooldajale kui ka ala ja ümbritseva maastiku elurikkusele.