October 15, 2021

Kaidi Tingas

Mädapea tammikus taastatakse kahepaiksete elupaiku

Paar viimast nädalat on olnud imeilusas Mädapea tammikus päikeseline ja rahvarohke – Tartu ülikooli teadlase Riinu Rannapi juhendamisel kaevati mudakonnale ja harivesilikule sobivaid elupaiku. Tööd käisid kaemas nii looduskaitsespetsid, kes ka ise võiks kunagi tiikide rajamist juhendama hakata, kui ka kaameramehed, kelle abil sünnib kahepaiksete elupaikade taastamisest õppefilm. Asja vaatas pealt rohukonn.

Riinu sai ainult umbes kuus korda kaamerasse rääkida, et kraavide kogupikkus ületab Eestis kahekordselt looduslike ojade ja jõgede pikkuse ning seetõttu on meie suured märgalakompleksid – madal- ja siirdesood, luhad ja lammialad - hävinud, kuid kadunud on ka väikeveekogud, meie maastikke ilmestanud veesilmad. Väikeveekogudest sõltub aga paljude liikide, sh kahepaiksete elu ja sigimisedukus.

Mädapea tammiku maastikukaitseala on ümbritsetud suurte põllumassiividega, aga alal endal on säilinud mitmed Lääne-Virumaale iseloomulikud kahepaikseliigid - rabakonn ja rohukonn, harivesilik ja tähnikvesilik, varasematel aastatel ka mudakonn, kes praeguseks on kadunud.

Et nende liikide seisundit parandada, ongi projekti „Loodusrikas Eesti“ abil käimas eritüübiliste väikeveekogude taastamine ja loomine. Kokku luuakse 100 väikeveekogu.

Kahepaiksed on ökosüsteemis väga olulised tegijad – röövtoiduliste loomadena toituvad nad selgrootutest, kellest jõud üle käib, ja teisalt on kahepaiksed ise kõigis oma arengustaadiumites ülioluliseks toiduobjektiks teistele loomadele ja lindudele. Kui meie maastikes on vähe konna, mõjutab see kõiki teisi liike, kes konnadest sõltuvad või neist toituvad.

Kaameramehed kuulasid suu ammuli ja ütlesid, et said palju targemaks. Kuidas tiike taastada ja millised nad võiks välja näha, näeb peagi valmivas õppefilmis!