Tulemus- ja väärtuspõhised toetused

Niitude majandamiseks makstakse maaomanikele toetusi. Edaspidi soovime toetussüsteemi ajakohastada, et see oleks maaomanikele ja niitude majandajatele veelgi motiveerivam. Selleks katsetame aastatel 2023-2027 kümnekonna maahooldajaga tulemuspõhise toetuse kontseptsiooni 500 hektaril luha- ja rannaniitudel.

Tulemuspõhise toetuse puhul määravad eksperdid kindlaks niidu kriteeriumid ja meetodid, kuidas majandaja ise saab niidu kvaliteeti hinnata. Projekti tulemuste põhjal selgitame välja, kas selline toetussüsteem motiveerib maaomanikke ja majandajaid ning tagab seeläbi niitude parema seisundi.

Lisaks on võimalik kõigil hooldajatel, kes taotlevad pärandniidu hooldamise toetust, valida tasustatav lisategevus - niidu looduskaitseliste väärtuste hindamine

Looduskaitseliste väärtuste hindamisel pärandniitude hooldajad oma hoolduspraktikas muudatusi tegema ei pea, hindamisankeet pigem õpetab nägema hooldatava ala erinevaid loodusväärtusi. Ankeeti on soovituslik täita kevadest varasügiseni, sest nii saab alast tervikliku ülevaate - erinevad taimed õitsevad erineval ajal ning õite järgi on nad lihtsasti eristatavad. Niitudel kasvavaid taimi aitab tuvastada nii juhendmaterjal kui ka taimeäpp Flora Incognita.

Looduskaitseliste väärtuste hindamise ankeedi täitmise toetus on 10 eurot hektari kohta. Kui ala on väiksem kui viis hektarit, on toetus 50 eurot. Kui ala on suurem kui 20 hektarit, on toetuse summa maksimaalselt 200 eurot. Üks taotleja saab taotleda lisategevust  kuni kolmele hooldatavale alale.

Selleks et koguda niitude majandajatelt planeeritava toetuskontseptsiooni kohta tagasisidet, korraldasime 2021. aastal kaks ja 2022. aastal kolm õppepäeva.

Tulemuspõhise toetuse ja väärtuste hindamise lisategevuse ankeedid ja hindamisjuhised

  • Rannaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Luhaniidu tulemuspõhise toetuse ankeet ja juhis. Väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Puisniidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Kuiva niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.
  • Märja niidu väärtuste hindamise lisategevuse ankeet ja juhis.

Pärandniidu väärtuste hindamist tutvustav ettekanne.

2023. aasta suvel on plaanis niidu väärtuste hindamise välikoolitused erinevates Eesti piirkondades. Koolituste toimumisaegade- ja kohtade info ning vajalikud materjalid saadame e-kirja teel kõigile pärandniidu hooldamise toetuse taotlejatele, kes valisid väärtuste hindamise lisategevuse. 

Lisainfo

Keskkonnaameti ekspert Annaliisa Kaaremaa,  annaliisa.kaaremaa@keskkonnaamet.ee

Tartu ülikooli kaasprofessor Aveliina Helm, aveliina.helm@ut.ee