Toetuste uuendamine

Niitude majandamiseks makstakse maaomanikele toetusi. Edaspidi soovime toetussüsteemi ajakohastada, et see oleks maaomanikele ja niitude majandajatele veelgi motiveerivam. Selleks katsetame esimest tulemuspõhise toetuse kontseptsiooni.

Tulemuspõhise toetuse puhul määravad eksperdid kindlaks niidu kriteeriumid ja meetodid, kuidas majandaja ise saab niidu kvaliteeti hinnata. Projekti tulemuste põhjal selgitame välja, kas selline toetussüsteem motiveerib maaomanikke ja majandajaid ning tagab seeläbi niitude parema seisundi.

Selleks et koguda niitude majandajatelt planeeritava toetuskontseptsiooni kohta tagasisidet, oleme korraldanud 2021. aastal kaks ja 2022. aastal kolm õppepäeva.

Lisainfo

Tartu ülikooli kaasprofessor Aveliina Helm, aveliina.helm@ut.ee